• Wir garantieren bis zu 40% mehr Energie
  Wir garantieren bis zu 40% mehr Energie
 • Dach von Energie gebaut
  Dach von Energie gebaut
 • Wechselrichter und Energiespeicher
  Wechselrichter und Energiespeicher
 • Innovative Technik
  Innovative Technik
 • Umweltfreundlich
  Umweltfreundlich
 • Moderne Lösungen
  Moderne Lösungen
 • Photovoltaik-Module
  Photovoltaik-Module
 • Vorteile der Photovoltaik
  Vorteile der Photovoltaik

Firma Solar – Energy będzie prowadzić a także współpracować z placówkami naukowymi badania dotyczące rozwoju Fotowoltaiki. W tym celu do tworzonego działu Badawczo - Rozwojowego zostanie zakupiony stosowny sprzęt a także zatrudniona grupa specjalistów. Zostaną także podpisane umowy z wybranymi placówkami naukowymi, z którymi spółka współpracuje od dłuższego czasu.

Zadaniem działu będzie stworzenie projektów kompletnych systemów PV oraz ich wdrożenie do przyszłego wykorzystania komercyjnego. Zadania obejmują także przygotowywanie dokumentacji związanej z ochroną praw autorskich i ochrona patentową.