• We guarantee up to 40% more energy!
  We guarantee up to 40% more energy!
 • Roof constructed from energy
  Roof constructed from energy
 • Highly performance mono and poly panels in any configuration
  Highly performance mono and poly panels in any configuration
 • Inverters and energy storage
  Inverters and energy storage
 • Hybrid heating panel
  Hybrid heating panel
 • Hybrid - electricity and hot water at the same time
  Hybrid - electricity and hot water at the same time
 • Innovative technology
  Innovative technology
 • Ecological energy sources
  Ecological energy sources

Firma Solar – Energy będzie prowadzić a także współpracować z placówkami naukowymi badania dotyczące rozwoju Fotowoltaiki. W tym celu do tworzonego działu Badawczo - Rozwojowego zostanie zakupiony stosowny sprzęt a także zatrudniona grupa specjalistów. Zostaną także podpisane umowy z wybranymi placówkami naukowymi, z którymi spółka współpracuje od dłuższego czasu.

Zadaniem działu będzie stworzenie projektów kompletnych systemów PV oraz ich wdrożenie do przyszłego wykorzystania komercyjnego. Zadania obejmują także przygotowywanie dokumentacji związanej z ochroną praw autorskich i ochrona patentową.