Komponenty instalacji

Moduł fotowoltaiczny to urządzenie zbudowane z ogniw służące do bezpośredniej zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego DC. Na rynku modułów fotowoltaicznych dostępnych jest obecnie wiele typów i rodzajów modułów, które różnią się między sobą wyglądem, wielkością, sprawnością oraz ceną.

Wybór konkretnego rodzaju modułu powinno weryfikować w pierwszej kolejności jego zastosowanie, następnie indywidualne warunki montażu oraz potrzeby i preferencje inwestora. Kluczowe przy wyborze modułów fotowoltaicznych są:
 • sprawność modułu
 • gwarancje na produkt oraz  liniową wydajność mocy
 • certyfikaty jakości
 • serwis posprzedażowy – opieka posprzedażowa producenta modułów, dostępność modeli

Moduły PV

 • 30-letnia gwarancja wydajności liniowej
 • 15 lat gwarancji na produkt z możliwością wydłużenia do 20 lat
 • Hydrofobowa powłoka dla zwiększenia wydajności, uszczelki zamiast silikonu
 • Kontrola jakości w naszym zakładzie produkcyjnym (test elektroluminiscencji oraz prześwietleń komórkowych infrared)
 • Kontrola jakości za pomocą flashtestów – JEDYNY TEGO TYPU FLASHER W POLSCE 
Falownik to urządzenie przekształcające energię elektryczną z modułów fotowoltaicznych, która jest w postaci prądu i napięcia stałego, na energię w postaci napięcia i prądu przemiennego o parametrach zgodnych z energią elektryczną w sieci niskiego napięcia (230/400 V  50 Hz). Falownik pełni także funkcje kontrolne oraz prowadzi statystyki produkcji energii.
W zależności od sposobu współpracy z siecią falowniki fotowoltaiczne dzielone są na sieciowe i wyspowe:
 • falownik wyspowy – pracuje w sieci off-gird, nadwyżki energii gromadzi w akumulatorach, które są niezbędnym elementem instalacji z falownikiem wyspowym;
 • falownik sieciowy – synchronizuje się z siecią publiczną, działa zatem w systemie on-gird i może wprowadzać do sieci nadwyżki energii;
 • falownik hybrydowy – łączy obie te funkcje, może pracować zarówno w systemie sieciowym, jak i wyspowym, wykorzystując akumulatory jako bufor energii.
Biorąc pod uwagę wielkość falowniki dzielimy na:
 • mikrofalowniki – to falowniki współpracujące z pojedynczym modułem fotowoltaicznym, stosuje się je w instalacjach małych mocy ( kilka kW) gdy występuje zacienienie modułów pv;
 • falowniki szeregowe – to falowniki współpracujące z szeregami modułów pv, stosujemy je w instalacjach o mocach od kilku kilowatów do megawatowych farm;
 • falowniki centralne – falowniki bardzo dużej mocy przeznaczone do pracy na farmach fotowoltaicznych rzędu kilku- kilkudziesięciu magawatów.
Kryteria przyjęte przy wyborze falownika:
 • poziom napięcia wzbudzenia i wygaszenia inwertera co przekłada się na wymierne korzyści dla Klienta
 • sprawność falownika
 • możliwość monitoringu pracy urządzenia
 • proporcja jakości do ceny
 • gwarancje
 • obsługa serwisowa
 
Optymalizatory mocy – znajdują zastosowanie w instalacjach tego samego typu jak w przypadku zastosowania mikrofalowników tj. w przypadku ustawienia modułów PV pod różnymi kątami, innym azymutem, czy w miejscu silnego zacienienia. Różnica między zastosowaniem optymalizatorów a mikrofalownikami  sprowadza się przede wszystkim do kosztów, sprawności systemu oraz skalowalności

Stosując optymalizatory w instalacji pv uzyskujemy:

 • śledzenie pracy poszczególnych modułów
 • weryfikacja uzysków energetycznych z poszczególnych modułów
 • dezaktywacja na poziomie modułu
 • ręczne lub automatyczne wyłączanie modułu
 • maksymalne wykorzystanie dachu w przypadku zacienień
 • odłączenie wysokiego napiecia (Rapid Shutdown) zgodnie z NEC 2104
urządzenia
Konstrukcje montażowe pod moduły pv - na rynku funkcjonuje wiele konstrukcji montażowych różnych producentów. Na dobór systemu montażowego ma wpływ wiele czynników, najważniejsze z nich to:
 • miejsce instalacji (instalacja dachowa, naziemna);
 • rodzaj dachu (skośny, płaski)
 • pokrycie dachu (dachówka/rodzaj, blacha/typ)
Dobór właściwego systemu montażowego jest nie tylko kluczowy dla właściwego funkcjonowania instalacji, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa, dlatego też należy upewnić się, że oferowane przez danego producenta konstrukcje wraz z osprzętem przeszły stosowne testy oraz posiadają odpowiednie certyfikaty i gwarancje.