Aktualności

08.08.2022

 

 

Polski producent fotowoltaiki Solar - Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, przeznaczył do sprzedaży kompletną linię produkcyjną MAG Switzerland AG.

Ofertę cenową prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres natalia@solar-energy.pl lub pocztą na adres siedziby firmy z dopiskiem w tytule emaila lub na kopercie: "Oferta kupna linii produkcyjnej należącej do Solar-Energy S.A."

_________

Termin złożenia ofert do dnia 26.08.2022r. do godz.12.00

Analiza złożonych ofert nastąpi w dniu 26.08.2022 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Solar-Energy S.A.

Linia produkcyjna zostanie sprzedana po najwyższej zaoferowanej cenie (większej lub równej zastrzeżonej w formularzu cenie minimalnej).

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.