145 kWp Straszyn, Poland

Moduł fotowoltaiczny – to urządzenie zbudowane z ogniw służące do bezpośredniej zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego DC. Na rynku modułów fotowoltaicznych dostępnych jest obecnie wiele typów i rodzajów modułów, które różnią się między sobą wyglądem, wielkością, sprawnością oraz ceną.

Wybór konkretnego rodzaju modułu powinno weryfikować w pierwszej kolejności jego zastosowanie, następnie indywidualne warunki montażu oraz potrzeby i preferencje inwestora. Kluczowe przy wyborze modułów fotowoltaicznych są:

- sprawność modułu

- gwarancje na produkt oraz liniową wydajność mocy

- certyfikaty jakości

- serwis posprzedażowy – opieka posprzedażowa producenta modułów, dostępność modeli

Moduły produkowane przez Solar-Energy S.A.

Moduły PV

- 30-letnia gwarancja wydajności liniowej
- 12 lat gwarancji na produkt z możliwością wydłużenia do 20 lat
- Hydrofobowa powłoka dla zwiększenia wydajności, uszczelki zamiast silikonu
- Kontrola jakości w naszym zakładzie produkcyjnym (test lektroluminiscencji oraz prześwietleń komórkowych infrared)
- Kontrola jakości za pomocą flashtestów - JEDYNY TEGO TYPU FLASHER W POLSCE

Falownik – to urządzenie przekształcające energię elektryczną z modułów fotowoltaicznych, która jest w postaci prądu i napięcia stałego, na energię w postaci napięcia i prądu przemiennego o parametrach zgodnych z energią elektryczną w sieci niskiego napięcia (230/400 V 50 Hz). Falownik pełni także funkcje kontrolne oraz prowadzi statystyki produkcji energii.

W zależności od sposobu współpracy z siecią falowniki fotowoltaiczne dzielone są na sieciowe i wyspowe: falownik wyspowy – pracuje w sieci off-gird, nadwyżki energii gromadzi w akumulatorach, które są niezbędnym elementem instalacji z falownikiem wyspowym; falownik sieciowy – synchronizuje się z siecią publiczną, działa zatem w systemie on-gird i może wprowadzać do sieci nadwyżki energii;

falownik hybrydowy – łączy obie te funkcje, może pracować zarówno w systemie sieciowym, jak i wyspowym, wykorzystując akumulatory jako bufor energii.

Biorąc pod uwagę wielkość falowniki dzielimy na: - mikrofalowniki – to falowniki współpracujące z pojedynczym modułem fotowoltaicznym, stosuje się je w instalacjach małych mocy ( kilka kW) gdy występuje zacienienie modułów pv; - falowniki szeregowe – to falowniki współpracujące z szeregami modułów pv, stosujemy je w instalacjach o mocach od kilku kilowatów do megawatowych farm; - falowniki centralne – falowniki bardzo dużej mocy przeznaczone do pracy na farmach fotowoltaicznych rzędu kilku- kilkudziesięciu magawatów.

Kryteria przyjęte przy wyborze falownika: - poziom napięcia wzbudzenia i wygaszenia inwertera co przekłada się na wymierne korzyści dla Klienta
- sprawność falownika
- możliwość monitoringu pracy urządzenia
- proporcja jakości do ceny
- gwarancje
- obsługa serwisowa

Firma Solar-Energy S.A. rekomenduje falowniki następujących producentów:
optymalizatory mocy – znajdują zastosowanie w instalacjach tego samego typu jak w przypadku zastosowania mikrofalowników tj. w przypadku ustawienia modułów PV pod różnymi kątami, innym azymutem, czy w miejscu silnego zacienienia. Różnica między zastosowaniem optymalizatorów a mikrofalownikami sprowadza się przede wszystkim do kosztów, sprawności systemu oraz skalowalności.

Stosując optymalizatory w instalacji pv uzyskujemy:

- śledzenie pracy poszczególnych modułów

- weryfikację uzysków energetycznych z poszczególnych modułów

- dezaktywacja na poziomie modułu

- ręczne lub automatyczne wyłączanie modułu

- maksymalne wykorzystanie dachu w przypadku zacienień

- odłączanie wysokiego napięcia (Rapid Shutdown) zgodnie z NEC 2104

urządzenia