Bezpieczeństwo instalacji PV

Źródła niebezpieczeństw:

 • wysokie poziomy napięcia stałego
 • brak możliwości wyłączenia, dopóki moduły PV wystawione na słońce.

Ochrona przeciwprzepięciowa:

 • specjalne ograniczniki przepięć - SPD: Surge Protection Device - przeznaczone do systemów fotowoltaicznych po stronie napięcia stałego oraz standardowe ograniczniki przepięć po stronie prądu zmiennego
 • ogólne zasady stosowania ochrony przeciwprzepięciowej dla systemów fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN 61173:2002
 • montaż układu instalacji odgromowych (LPS), tworzących strefę ochronną o takich rozmiarach, aby całość urządzeń zamontowanych na dachu mieściła się wewnątrz tej strefy 
 • prawidłowe obliczenie poziomu ochrony przed przepięciami, jak również prawidłowy wybór typu ochrony przeciwprzepięciowej (T1 lub T2)
 • zgodność z normą EN 50539.

Zabezpieczenie modułów PV przed prądem wstecznym:

 • zgodność z normą IEC 61730-2.

Potencjalne przyczyny utraty uzysków:

 • zabrudzenie modułów (konserwacja)
 • elementy konstrukcyjne budynków (np. kominy), elementy krajobrazu (prawidłowy projekt uwzględniający optymalizatory)
 • zalegający śnieg (konserwacja).

Bezpieczeństwo podczas pracy, konserwacji w sytuacjach awaryjnych:

 • stosowanie rozłączników zarówno w obwodzie prądu stałego jak i zmiennego
 • prawidłowa budowa obudów skrzynek generatorów fotowoltaicznych i rozdzielnic po stronie DC. Zapewnienie podwójnej izolacji, ochrony sprzętu przed zagrożeniami zewnętrznymi jak temperatura, opady, wandalizm czy wstrząsy.