Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne to nic innego jak mniejsze lub większe elektrownie wytwarzające prąd ze słońca.

Biorąc pod uwagę wielkość instalacji obowiązująca obecnie ustawa o odnawialnych źródłach energii z 2018r. rozróżnia 3 typy systemów:

  • mikroinstalacje – to systemy o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV

  • małe instalacje – posiadające moc z zakresu od 50 do 500 kW

  • pozostałe instalacje – farmy PV oraz elektrownie OZE o mocy powyżej 500 kW

 Montaż systemów pv odbywa się na odpowiednio dobranych do warunków konstrukcjach:

  • naziemnych (farmy słoneczne, małe instalacje przydomowe)

  • dachowych (domy jedno- i wielorodzinne, hale, budynki przemysłowe).

Jakie są możliwości przyłączenia instalacji do sieci?

Wyróżnia się 3 systemy:

  • on grid – najczęściej spotykane, nadwyżki wyprodukowanej energii "wpuszczane" są do sieci elektronenergetycznej, prosument korzysta z systemu opustów,
  • off grid – działają poza siecią,  wyposażone w indywidualne akumulatory i magazyny energii.
  • przyłączenie hybrydowe – są kombinacją dwóch poprzednich typów przyłączeń

Reasumując – każda instalacja wymaga odpowiedniego zaplanowania, właściwego doboru komponentów w zależności od indywidualnych potrzeb oraz preferencji inwestora z uwzględnieniem warunków,  gdzie instalacja ma być zlokalizowana. Solar-Energy S.A. wskazuje najlepsze rozwiązania, dostarcza wysokiej jakości komponenty i sprawuje pełną opiekę techniczną oraz serwisową.